Naše služby

Úprava a čištění vody

DODÁVKY TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ

01

Předúprava vody

 • Čiření
 • Flotace
 • Filtrace
 • Ultrafiltrace
02

Chemická úprava vody

 • Demineralizace, deionizace (ionexové postupy)
 • Demineralizace (membránové postupy)
 • Změkčování a dekarbonizace
03

Speciální ionexové postupy

 • Odstranění těžkých kovů
 • Selektivní separace
04

Úprava kondenzátů

 • Teplárenské kondenzáty
 • Turbínové kondenzáty
05

Úprava vody chladících okruhů

06

Recyklace průmyslových odpadních vod

07

Neutralizace odpadních vod

08

Stáčení, skladování a dávkování chemikálií

Inženýrské činnosti

NÁVRHY / ZPRACOVÁNÍ / KONZULTACE

01

Návrhy technologií a konstrukcí

02

Zpracování výrobní dokumentace

03

Zpracování studií technologických řešení

04

Zpracování projektové dokumentace

05

Technické a technologické konzultace

06

Zaškolení obsluhy

07

Uvádění do provozu

08

Pravidelné kontroly technologických provozů

Servisní činnosti

ÚDRŽBA A OPRAVY ZAŘÍZENÍ

01

Potrubní systémy

02

Náhradní díly

03

Servis a periodické opravy v odstávkách

04

Záruční a pozáruční servis